افتخارات

برنده تندیس بلورین و دیپلم افتخار  دومین جشنواره علم تا عمل (نخبگان کشور)

برنده تندیس بلورین و تقدیر نامه از دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر

تندیس همایش اختراعات حفظ زیست محیطی

برنده تندیس بلورین و دیپلم افتخار جشنواره نخبگان کشور-اصفهان

برنده مدال طلای  همایش اختراعات حفظ زیست محیطی